Gondoljon a jövőre! Lépjen be az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztárba. BM számok: 21-262, 21-263, 21-264. Városi tel: +36(1)441-1304, Levélcím: 1903 Bp., Pf.:314, vagy keressen fel minket az Irodánkban: Bp, VII. ker. Király u 71. IV. em.


PANASZBEJELENTÉSSzabályzat

Nyomtatvány
panaszbejelentéshez


_________________


VAGYONKEZELŐINK

_________________


LETÉTKEZELŐNK


_________________


FELÜGYELETI
SZERVEK_________________


KAPCSOLATAINK


Zsaru magazinFüggetlen
Rendőr
SzakszervezetORFKKatasztrófa-
védelem

_________________


PÉNZTÁRI HÍREK

_________________________________

Tisztelt Pénztártagok!

Tájékoztatásul közöljük, hogy elkészültek a 2023. évi adóigazolások, melyek február 15-ig postázásra kerültek. Az adóigazolás a Pénztár honlapjáról is letölthető az Adatlekérdezés menüpont alatt.


Budapest, 2024.02.15.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓKEDVEZMÉNY MAXIMÁLIS KIHASZNÁLÁSÁRÓL

Tisztelt Pénztártagunk!

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy ebben az adóévben is célszerű kihasználni az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjbefizetések után járó 20% adókedvezményt, amely a pénztártag korévétől függetlenül,

maximum, évi összesen 750.000,-Ft befizetése esetén 150.000,- Ft

visszaigénylését teszi lehetővé a NAV-tól a 2024. évi adóelszámolás során (2025. év májusában).

Amennyiben az év során összegyűlő összeget kiegészíti, kérjük, hogy a kiegészítés összegét legkésőbb folyó évi december 30-ig, átutalással

- az MBH Bank 10300002-20375001-00003285 számlaszámra,

- Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár kedvezményezetti megjelöléssel és

- az Ön pénztári egyéni számlaszáma vagy adójele feltüntetésével

szíveskedjék teljesíteni.


Esetlegesen felmerülő kérdéseire a pénztári telefonszámokon ügyfélfogadási időben, illetve e-mailen tájékoztatást adunk.


Budapest, 2024.02.15.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Pénztártagok!

Értékelve az elmúlt 2020-2022. évi pénzpiaci helyzetet, úgy gondoljuk, hogy reális megállapításokat tettünk arról, hogy a megelőző évekhez képest az önkéntes pénztárak sokkal nehezebb körülmények között dolgozhattak. Mind közül a legrosszabbul sikerült a 2022. év volt, amelynek első három negyedéve a Pénztár történelem legnagyobb mínusz hozamát produkálta, -15 % -os vesztességgel, ez Pénztárunk esetében -10,22 %-os hozam eredményt jelentett.

A pénztártagság döntő többsége azzal szembesült, hogy befizetései ellenére a nyugdíj- megtakarítása kevesebbet ér 2022. év végén, mint egy évvel korábban. Sokan voltak, akik csalódottságukban ki is vették a megtakarítást a pénztárakból, nem hallgatva a figyelmeztetésre, mely szerint ha a mélyponton nyúlnak hozzá ehhez a hosszútávú befektetéshez, akkor realizálják a veszteséget és esélyük sem lesz arra, hogy az elszenvedett veszteség megtérülhessen.

2022. év utolsó negyedévében már érezni lehetett a változást, amely 2023. év elején tovább erősödött. A pénztárak elkezdték ledolgozni a vesztességeket és az év végére többségük nem csak az inflációt érte el (17,6 %), hanem jócskán a felett is teljesített.

Örömmel közöljük, hogy Pénztárunk 2023. évben több mint 22%-os hozamot ért el.

Bebizonyosodott, hogy hozam stratégiánk megállja a helyét, az időközönként keletkező negatívumok perspektívikusan, hosszabb- rövidebb távon, mérsékelten vagy gyorsabb ütemben, de kiegyenlítődnek.

Az elmúlt év hozam eredményének is köszönhetően Pénztárunk vagyona a 2022. évhez képest majd 20 %-kal emelkedett.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a nyugdíjcélú megtakarítások hosszútávra tervezett öngondoskodási formák, így a hozamokat is érdemes hosszabb időtávra értékelni. Pénzárunk igyekszik mindent elkövetni annak érdekében, hogy pénztártagjaink megtakarításaink értékállósága biztosítva legyen.

Ennek érdekében is javasoljuk, hogy a pénztártagság, anyagi lehetőségei függvényében éljen a tagdíjemelés, a hozam tőkésítés és az eseti plusz befizetések miatti adóvisszatérítés lehetőségeivel.


Budapest, 2024.02.15.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Kifizetések, elszámolások rendje

Az elszámolás feltétele, hogy:

- a kifizetésnek megfelelő nyomtatvány mindkét oldalon megfelelően legyen kitöltve kék színű

tollal,

- aláírás ne hiányozzon egyik oldalról sem,

- mellékletek hiánytalanul legyenek a kitöltött nyomtatványhoz csatolva:

- érvényes személyi igazolvány vagy jogosítvány mindkét oldalának másolata,

- lakcímkártya lakcím oldalának másolata,

- nyugdíjas szolgáltatás esetén a nyugdíjfolyósítótól kapott határozat első két

oldalának másolata.

A megfelelően kitöltött nyomtatványt a másolatokkal együtt az alábbi módon tudják eljuttatni a Pénztár részére:

- személyes átadás a Pénztár irodájában ügyfélfogadási időben (1077 Budapest, Király utca 71.),

- postai úton a Pénztár postafiók címére (1903 Budapest, Pf: 314.), elsőbbségi vagy ajánlott

elsőbbségi feladással gyorsabb,

- BM futárral a Pénztár irodai címére (1077 Budapest, Király utca 71.),

- kormányzati ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők az igényeiket az ún. AVDH-szolgáltatás

keretében hitelesíthetik, és a hitelesített dokumentumot emailen megküldhetik. (Ez a

leggyorsabb ügyintézési forma).

Az AVDH-val történő hitelesítés menete:

• kattintson a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes linkre,

• válassza ki és töltse fel számítógépéről a kitöltött és pdf formába alakított hitelesítésre váró

iratot,

• válassza a "Hiteles PDF" formát (ASiC típusú hitelesítést nem fogadunk be)

• az ÁSZF elfogadása után kattintson a "Feltöltés" gombra,

• jelentkezzen be a KAÜ segítségével kormányzati Ügyfélkapura,

töltse le a hitelesített PDF fájlt számítógépére és e-mailben küldje el a rendorpenztar@t-online.hu e-mail címre. Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a 24 órás érvényességű linket tartalmazó e-mailt ne küldjék el ügyintézés céljára, mivel a letöltést nem tudjuk garantálni.


Budapest, 2023.05.25.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Az önkéntes pénztárakra vonatkozó információk:

- A minimálbér 2023. 12. 01-től 266 800 Ft-ra nő. Az önkéntes pénztárakba adható munkáltatói hozzájárulások összege 2024. évben nincs korlátozva.

- Nem változott az egyéni befizetések adókedvezményére vonatkozó alaprendelkezés.

- A kedvezmény számítása 2014. évtől nem különbözteti meg az eddigi módon a két típusú pénztárba teljesített befizetéseket. Amennyiben önkéntes nyugdíj, egészség és önsegélyező pénztárba fizet be a Pénztártag, az egyéni befizetésének 20%-áról rendelkezhet (igényelheti vissza a pénztárába).

- Az adomány és munkálttatói hozzájárulás összege után 20% kedvezmény visszaigényelhető.

- Az igénybe vehető - valamennyi jogcímen számított - kedvezmény együttes összege a Pénztártag korévétől függetlenülévi 150 ezer Ft (ami 750 ezer befizetéssel érhető el).

- Csak abba a pénzárba igényelhető vissza adó, ahol a Pénztártag egyéni befizetése (adománya, két éves új lekötése, prevenciós szolgáltatása) volt, illetve több pénztára esetén is egy pénztárba igényelheti vissza a Pénztártag az adóját.

- A tagsági viszony a pénztártag ágazathoz tartozó intézményből való kilépése esetén is fenntartható!

- A tagsági díj fizethető az MBH Bank Nyrt. pénztárába készpénz befizetéssel, vagy átutalással lakossági, illetve egyéb folyószámláról. Átutalás esetén Önnek kell a számlavezető bankjának, vagy új munkahelye illetményszámfejtésének megbízást adnia a rendszeres, vagy eseti átutalásra. A megbízáson kérjük, tüntesse fel az egyéni számlaszámát, vagy adóazonosító jelét is a beazonosítás érdekében.


Budapest, 2024.02.15.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Tisztelt Pénztártagok!

Pmt: 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak is ezen törvény hatálya alá tartoznak.

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak nem teljesíthetik az érintett pénztártagok megbízásait, nem kezdeményezhetők tranzakciók egészen addig, amíg a pénztártagok a hiányzó beazonyosítást nem pótolják, ez azt jelenti, hogy nem vehetnek igénybe szolgáltatást, nem teljesíthető részünkre kifizetés. Azok a pénztártagok érintettek, akiknek beazonosítása nem történt meg ezidáig, nevezetesen: személyesen nem mutatták be okmányaikat, illetve levélben nem küldték meg személyi igazolványuk, mind két oldalból és a lakcímkártyájuk lakcímet tartalmazó oldalról készített fénymásolatát és a közszereplői nyilatkozatot a Pénztárnak.

A beazonosítási eljárás elvégzésére a Pénztárnál folyamatosan, félfogadási időben bármikor van lehetőség.


Beazonosítási eredményéről tájékoztatást kaphat honlapunk alábbi linkjére kattintva:
https://www.rendorpenztar.hu/adatlekerdezesek

Ha beazonosítása nem történt meg kérjük, hogy:

- előzetes egyeztetés után keresse fel személyesen Pénztárunkat vagy

- levélben (futárral vagy postai úton) küldje meg a személyi igazolvány mindkét és a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldaláról készített fénymásolatot, illetve a kitöltött és aláírt közszereplői nyilatkozatot.


Budapest, 2019.06.28.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Tisztelt Pénztártagok!

A pénztári egyéni számlaszámok a számítógépes programváltás miatt a 2016. augusztus 1-je előtt belépők esetében hatjegyűre rövidültek .

A 2016. évtől az adóigazoláson és az egyéni számlakivonaton már az új hatjegyű számlaszámok lettek feltüntetve.

A régi pénztári egyéni számlaszám utolsó 5 számjegye változatlanul megmaradt, de elé egy "1"-est kell írni.


Budapest, 2021.06.07.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Tisztelt Pénztártagok!

Szíves tájékoztatásul közöljük az Öpt. 2015. július 1-től módosuló, rokkantsági ellátásban részesülő tagokra vonatkozó szakaszait.

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

2. § (1) E törvény alkalmazásában a társadalombiztosítás és más szociális ellátás (a továbbiakban együtt: társadalombiztosítási ellátások) mindazokat a szociális ellátásokat jelenti, amelyeket jogszabály, társadalombiztosítási vagy más szociális ellátásként megjelöl.

(5) E törvény alkalmazásában a kiegészítő nyugdíjpénztárnál

a) nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül, vagy amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, valmint a Nemzeti Adó-és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra.


Budapest, 2022.01.02.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Tisztelt Pénztártagjaink!

A Közgyűlés 2015. május 21.-ei hatállyal a tagi kölcsön kamatát 10%-ban állapította meg azzal, hogy a Pénztár alapszabályának 11.5. pontja értelmében minimum kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat érvényesítése kötelező!

A tagi kölcsön kezelési költségének mértéke 3%.


Budapest, 2015.07.25.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Tisztelt Pénztártagunk!

Ha email címe megváltozott, vagy még nem küldte meg a pénztárnak, kérjük szíveskedjék elektronikus, vagy postai úton a legrövidebb időn belül megküldeni. Az azonosítás érdekében szíveskedjék megjelölni pénztári egyéni számlaszámát és/vagy adóazonosító jelét.


Budapest, 2022.01.02.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Tájékoztató

1./ Az elmúlt években megnőtt az önkéntes nyugdíjpénztárak jelentősége, mivel a jövőben várható állami nyugdíjak vélhetően nem lesznek elegendőek a nyugdíjig elért életszínvonal megtartásához.

2./ A Rendőrpénztár NEM TÁRGYAL semmilyen MÁS PÉNZTÁRRAL fúzióról, átlépésről, ÖSSZEOLVADÁSRÓL!

3./ A pénztártag által befizetett TAGDÍJ UTÁN 2024. évben is 20% ADÓKEDVEZMÉNY JÁR! A nyugdíj előtt állóknak és mindazoknak, akiknek az anyagi lehetőségei megengedi; ÉRDEMES A TAGDÍJAT MEGEMELNI!

4./ A Rendőrpénztárban A TAGDÍJ minimális összege továbbra is CSAK 2.000,-Ft !

5./ A Rendőrpénztárban TOVÁBBRA SEM KELL belépési, un. REGISZTRÁCIÓS DÍJAT FIZETNI!

6./ A Rendőrpénztárban a beérkezett befizetések után továbbra is CSAK 6 %-OS A LEVONÁS A PÉNZTÁRI KÖLTSÉGEKRE!

7./ 10 évi pénztártagság után csak a hozam adó- és járulékmentes! A 10 ÉV UTÁN KILÉPŐK a felveendő tőke után 15 % személyi jövedelem-adót és 13 %-os szociális hozzájárulási adót kötelesek fizetni, ezek a KIFIZETHETŐ TŐKÉT akár 24,9 %-KAL IS CSÖKKENTHETIK! Az alkalmazandó nyomtatványunk bővebb információt tartalmaz!

_________________________________

Címünk, elérhetőségünk:

1077. Bp. VII. ker. Király utca. 71. IV. emelet

Telefonszámunk: +36 (1) 441-1304

BM telefonszám: 21-262, 21-263, 21-264

Nem Budapestről történő hívás esetén tárcsázza a 03/1 körzetszámot!

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

HÉTFŐ: 9 - 18 ÓRÁIG
KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK: 9 - 15 ÓRÁIG

Pontos címünk, telefonszámunk

_________________________________