Gondoljon a jövőre! Lépjen be az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztárba. BM számok: 21-262, 21-263, 21-264. Városi tel: +36(1)441-1304, Levélcím: 1903 Bp., Pf.:314, vagy keressen fel minket az Irodánkban: Bp, VII. ker. Király u 71. IV. em.


PANASZBEJELENTÉSSzabályzat

Nyomtatvány
panaszbejelentéshez


_________________


VAGYONKEZELŐINK

_________________


LETÉTKEZELŐNK


_________________


FELÜGYELETI
SZERVEK_________________


KAPCSOLATAINK


Zsaru magazinFüggetlen
Rendőr
SzakszervezetORFKKatasztrófa-
védelem

_________________


PÉNZTÁRI HÍREK

_________________________________

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓKEDVEZMÉNY MAXIMÁLIS KIHASZNÁLÁSÁRÓL

Tisztelt Pénztártagunk!

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy ebben az adóévben is célszerű kihasználni az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjbefizetések után járó 20% adókedvezményt, amely a pénztártag korévétől függetlenül,

maximum, évi összesen 750.000,-Ft befizetése esetén 150.000,- Ft

visszaigénylését teszi lehetővé a NAV-tól a 2023. évi adóelszámolás során (2024. év májusában).

Az év végi tagdíjkiegészítő-befizetések, ennek következtében a 20% adókedvezmény nagyobb mértékű kihasználása ez évben is fokozott jelentőséggel bír a nehezebb pénzpiaci helyzet által okozott esetleges hozamvisszaesések miatt (lásd. 2022. év), mert ellensúlyozza a veszteségek egy részét, nem a befektetés eredménye és a pénzügyi helyzettől függetlenül érvényesíthető.

A 2023. évben befizetett összegeket (amennyiben nem érik el a fenti összeghatárt) a december végi ünnep-, és egyéb munkaszüneti napok miatt, december 29-ig érdemes kiegészíteni a maximum-összegre, illetve az anyagi lehetőségeinek megfelelő összegnagyságra, mivel

- a 20%-os adókedvezmény jóval meghaladja a kockázatmentesen elérhető banki,

pénzintézeti kamatszintet, továbbá

- a nyugdíjpénztári hozam kamatadó-, és Szocho-mentes.

Amennyiben az év során összegyűlő összeget kiegészíti, kérjük, hogy a kiegészítés összegét legkésőbb folyó évi december 29-ig, átutalással

- az MBH Bank 10300002-20375001-00003285 számlaszámra,

- Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár kedvezményezetti megjelöléssel és

- az Ön pénztári egyéni számlaszáma vagy adójele feltüntetésével

szíveskedjék teljesíteni.

Megjegyzés: - adókedvezményről csak szja-fizetés esetén lehet rendelkezni,

- az adókedvezmény érvényesíthető a cafetériából befizetett összegre is.

Ha Ön november, december hónapban hozamfelvételre jogosult, a felvétel helyett kérheti (750.000,-Ft-ig) a hozama tagdíjként történő jóváírását is, akár önállóan, akár a egyéb kiegészítő befizetéssel együttesen.

Esetlegesen felmerülő kérdéseire a pénztári telefonszámokon ügyfélfogadási időben, illetve e-mailen tájékoztatást adunk.


Budapest, 2023.11.10.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Pénztártagok!

Visszatekintve az elmúlt három év történéseire úgy gondoljuk, nem túlzó megállapítás, hogy a hazai önkéntes pénztárak az átlagosnál sokkal nehezebb körülmények között végezték tevékenységüket. 2020-ban a koronavírus járvány és annak sajátos következményei, 2021-ben az első három negyedév pozitív hozameredményeivel szembeni évvégi katasztrófális hozam visszaesés nehezítette a helyzetet.

A 2022. év azonban még rosszabbul sikerült. A háború, az infláció, az energia válság soha nem látott negatív hatással voltak a pénzpiacokra és ezek az események majd minden pénzpiaci befektetést érintettek és a legkevésbé kockázatosak kivételével jóformán minden portfólió mínuszban zárt.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az önkéntes nyugdíjpénztárak 2022. szeptember végéig megközelítőleg 190 Milliárd forintos veszteséget szenvedtek el, amit történelmi rekord.

A negatív pénzpiaci helyzet során az Igazgatótanács folyamatosan igyekezett hangsúlyozni a pénztártagság számára, hogy a nyugdíjpénztár hosszútávú befektetés, ezért az időszakos negatív hozam hosszabb távon nem jelenti a nyugdíj megtakarítások tartós értékcsökkenését. Bizonytalanság idején érdemes kivárni. Sajnálatos módon a pénztártagság egyrésze nem fogadta el ezt a magyarázatot és megtakarításaik kivételével, tagsági viszonyuk megszűntetésével realizálták az átmeneti árfolyamveszteséget. Ráadásul sokan a nyugdíj előtti tőkekivonással nem csupán az elméleti veszteséget tették valóssá, hanem tetemes adófizetési kötelezettségnek is kénytelenek voltak eleget tenni és az így elszenvedett veszteség már nem térülhet meg.

Örömmel közöljük a jó hírt, hogy a hazai nyugdíjpénztárak 2023. év első félévét nagyon jó eredménnyel zárták. A Magyar Nemzeti Bank honlapjáról is lekérdezhető adatok alapján az önkéntes nyugdíjpénztárak portfólióinak mindegyike pozitív hozammal fejezte be a félévet, amely egyúttal azt is jelenti, hogy a tavalyi fekete év veszteségeit a pozitív hozamok lassan, de véglegesen kezdik kiegyenlíteni.

Alapvető kiinduló pontunk a hozamstratégiában, hogy az önkéntes pénztári befektetések hosszútávú befektetésnek minősülnek, ezért az időközönként keletkező negatívumok perspektívikusan, hosszabb-rövidebb távon, mérsékelten vagy gyorsabb ütemben, de kiegyenlítődnek. Az önkéntes nyugdíjpénztárak működésének eddigi 30 évében mindösszesen négyszer fordult elő, hogy nagy általánosságban negatív volt az éves hozam eredmény. A hosszútávú befektetés eredményét mutatja, hogy például a 2008. évi világgazdasági válság során valamennyi magyar önkéntes nyugdíjpénztár negatív hozamot produkált, a mi pénztárunk nevezetesen -11,95 %-ot, azonban 2009. évben +10,78%, 2010. évben pedig +9,41% hozam került jóváírásra, vagyis a 2008. évi veszteség az azt követő két évben, tehát viszonylag elég rövid idő alatt nem csak kiegyenlítődött, hanem jelentős plusz eredmény is keletkezett. Hasonló volt a helyzet 2018-2019 évben mikor is -1,26 %-os vesztességgel szemben a következő év +10,09 % hozamot eredményezett.
A tavalyi év első három negyedéve a pénztár történelem legnagyobb mínusz hozamát produkálta -15 %-os veszteséget. Ezzel szemben a negyedik negyedév már pozitív eredményű, +5,7% volt, amelyet a következő év 2023. első féléve több mint +10%-os hozam eredménnyel követett.

A felsorolt példák eredmények megnyugtatótan alátámasztják azt a megállapításunkat, hogy az önkéntes pénztári befektetések hosszabb távon felszámolják az időszakonként keletkezett negatívumokat.

Mindezek alapján javasoljuk a pénztár tagságnak, hogy anyagi lehetőségeik függvényében éljenek a tagdíjemelés, a hozam tőkésítés és az eseti plusz befizetések miatti adóvisszatérítés lehetőségeivel.


Budapest, 2023.07.29.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Kifizetések, elszámolások rendje

Az elszámolás feltétele, hogy:

- a kifizetésnek megfelelő nyomtatvány mindkét oldalon megfelelően legyen kitöltve kék színű

tollal,

- aláírás ne hiányozzon egyik oldalról sem,

- mellékletek hiánytalanul legyenek a kitöltött nyomtatványhoz csatolva:

- érvényes személyi igazolvány vagy jogosítvány mindkét oldalának másolata,

- lakcímkártya lakcím oldalának másolata,

- nyugdíjas szolgáltatás esetén a nyugdíjfolyósítótól kapott határozat első két

oldalának másolata.

A megfelelően kitöltött nyomtatványt a másolatokkal együtt az alábbi módon tudják eljuttatni a Pénztár részére:

- személyes átadás a Pénztár irodájában ügyfélfogadási időben (1077 Budapest, Király utca 71.),

- postai úton a Pénztár postafiók címére (1903 Budapest, Pf: 314.), elsőbbségi vagy ajánlott

elsőbbségi feladással gyorsabb,

- BM futárral a Pénztár irodai címére (1077 Budapest, Király utca 71.),

- kormányzati ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők az igényeiket az ún. AVDH-szolgáltatás

keretében hitelesíthetik, és a hitelesített dokumentumot emailen megküldhetik. (Ez a

leggyorsabb ügyintézési forma).

Az AVDH-val történő hitelesítés menete:

• kattintson a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes linkre,

• válassza ki és töltse fel számítógépéről a kitöltött és pdf formába alakított hitelesítésre váró

iratot,

• válassza a "Hiteles PDF" formát (ASiC típusú hitelesítést nem fogadunk be)

• az ÁSZF elfogadása után kattintson a "Feltöltés" gombra,

• jelentkezzen be a KAÜ segítségével kormányzati Ügyfélkapura,

töltse le a hitelesített PDF fájlt számítógépére és e-mailben küldje el a rendorpenztar@t-online.hu e-mail címre. Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a 24 órás érvényességű linket tartalmazó e-mailt ne küldjék el ügyintézés céljára, mivel a letöltést nem tudjuk garantálni.


Budapest, 2023.05.25.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Az önkéntes pénztárakra vonatkozó információk:

- A minimálbér 2023. 01. 01-től 232 000 Ft-ra nő. Az önkéntes pénztárakba adható munkáltatói hozzájárulások összege 2023. évben nincs korlátozva.

- Nem változott az egyéni befizetések adókedvezményére vonatkozó alaprendelkezés.

- A kedvezmény számítása 2014. évtől nem különbözteti meg az eddigi módon a két típusú pénztárba teljesített befizetéseket. Amennyiben önkéntes nyugdíj, egészség és önsegélyező pénztárba fizet be a Pénztártag, az egyéni befizetésének 20%-áról rendelkezhet (igényelheti vissza a pénztárába).

- Az adomány és munkálttatói hozzájárulás összege után 20% kedvezmény visszaigényelhető.

- Az igénybe vehető - valamennyi jogcímen számított - kedvezmény együttes összege a Pénztártag korévétől függetlenül évi 150 ezer Ft (ami 750 ezer befizetéssel érhető el).

- Csak abba a pénzárba igényelhető vissza adó, ahol a Pénztártag egyéni befizetése (adománya, két éves új lekötése, prevenciós szolgáltatása) volt, illetve több pénztára esetén is egy pénztárba igényelheti vissza a Pénztártag az adóját.

- A tagsági viszony a pénztártag ágazathoz tartozó intézményből való kilépése esetén is fenntartható!

- A tagsági díj fizethető saját jogon, a Magyar Külker Bank Rt. pénztári (MKB-csekken történő) befizetéssel, vagy fizethető átutalással lakossági, illetve egyéb folyószámláról. Átutalás esetén Önnek kell a számlavezető bankjának, vagy új munkahelye illetményszámfejtésének megbízást adnia a rendszeres, vagy eseti átutalásra. A megbízáson kérjük, tüntesse fel az egyéni számlaszámát, vagy adóazonosító jelét is a könyvelhetőség érdekében.


Budapest, 2023.05.25.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Tisztelt Pénztártagok!

Pmt: 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak is ezen törvény hatálya alá tartoznak.

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak nem teljesíthetik az érintett pénztártagok megbízásait, nem kezdeményezhetők tranzakciók egészen addig, amíg a pénztártagok a hiányzó beazonyosítást nem pótolják, ez azt jelenti, hogy nem vehetnek igénybe szolgáltatást, nem teljesíthető részünkre kifizetés. Azok a pénztártagok érintettek, akiknek beazonosítása nem történt meg ezidáig, nevezetesen: személyesen nem mutatták be okmányaikat, illetve levélben nem küldték meg személyi igazolványuk, mind két oldalból és a lakcímkártyájuk lakcímet tartalmazó oldalról készített fénymásolatát és a közszereplői nyilatkozatot a Pénztárnak.

A beazonosítási eljárás elvégzésére a Pénztárnál folyamatosan, félfogadási időben bármikor van lehetőség.


Beazonosítási eredményéről tájékoztatást kaphat honlapunk alábbi linkjére kattintva:
https://www.rendorpenztar.hu/adatlekerdezesek

Ha beazonosítása nem történt meg kérjük, hogy:

- előzetes egyeztetés után keresse fel személyesen Pénztárunkat vagy

- levélben (futárral vagy postai úton) küldje meg a személyi igazolvány mindkét és a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldaláról készített fénymásolatot, illetve a kitöltött és aláírt közszereplői nyilatkozatot.


Budapest, 2019.06.28.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Tisztelt Pénztártagok!

A pénztári egyéni számlaszámok a számítógépes programváltás miatt a 2016. augusztus 1-je előtt belépők esetében hatjegyűre rövidültek .

A 2016. évtől az adóigazoláson és az egyéni számlakivonaton már az új hatjegyű számlaszámok lettek feltüntetve.

A régi pénztári egyéni számlaszám utolsó 5 számjegye változatlanul megmaradt, de elé egy "1"-est kell írni.


Budapest, 2021.06.07.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Tisztelt Pénztártagok!

Szíves tájékoztatásul közöljük az Öpt. 2015. július 1-től módosuló, rokkantsági ellátásban részesülő tagokra vonatkozó szakaszait.

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

2. § (1) E törvény alkalmazásában a társadalombiztosítás és más szociális ellátás (a továbbiakban együtt: társadalombiztosítási ellátások) mindazokat a szociális ellátásokat jelenti, amelyeket jogszabály, társadalombiztosítási vagy más szociális ellátásként megjelöl.

(5) E törvény alkalmazásában a kiegészítő nyugdíjpénztárnál

a) nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül, vagy amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, valmint a Nemzeti Adó-és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra.


Budapest, 2022.01.02.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Tisztelt Pénztártagjaink!

A Közgyűlés 2015. május 21.-ei hatállyal a tagi kölcsön kamatát 10%-ban állapította meg azzal, hogy a Pénztár alapszabályának 11.5. pontja értelmében minimum kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat érvényesítése kötelező!

A tagi kölcsön kezelési költségének mértéke 3%.


Budapest, 2015.07.25.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Tisztelt Pénztártagunk!

Ha email címe megváltozott, vagy még nem küldte meg a pénztárnak, kérjük szíveskedjék elektronikus, vagy postai úton a legrövidebb időn belül megküldeni. Az azonosítás érdekében szíveskedjék megjelölni pénztári egyéni számlaszámát és/vagy adóazonosító jelét.


Budapest, 2022.01.02.

A Pénztár Igazgatótanácsa

_________________________________

Tájékoztató

1./ Az elmúlt években megnőtt az önkéntes nyugdíjpénztárak jelentősége, mivel a jövőben várható állami nyugdíjak vélhetően nem lesznek elegendőek a nyugdíjig elért életszínvonal megtartásához.

2./ A Rendőrpénztár NEM TÁRGYAL semmilyen MÁS PÉNZTÁRRAL fúzióról, átlépésről, ÖSSZEOLVADÁSRÓL!

3./ A pénztártag által befizetett TAGDÍJ UTÁN 2023. évben is 20% ADÓKEDVEZMÉNY JÁR! A nyugdíj előtt állóknak és mindazoknak, akiknek az anyagi lehetőségei megengedi; ÉRDEMES A TAGDÍJAT MEGEMELNI!

4./ A Rendőrpénztárban A TAGDÍJ minimális összege továbbra is CSAK 2.000,-Ft !

5./ A Rendőrpénztárban TOVÁBBRA SEM KELL belépési, un. REGISZTRÁCIÓS DÍJAT FIZETNI!

6./ A Rendőrpénztárban a beérkezett befizetések után továbbra is CSAK 6 %-OS A LEVONÁS A PÉNZTÁRI KÖLTSÉGEKRE!

7./ 10 évi pénztártagság után csak a hozam adó- és járulékmentes! A 10 ÉV UTÁN KILÉPŐK a felveendő tőke után 15 % személyi jövedelem-adót és 13 %-os szociális hozzájárulási adót kötelesek fizetni, ezek a KIFIZETHETŐ TŐKÉT akár 24,9 %-KAL IS CSÖKKENTHETIK! Az alkalmazandó nyomtatványunk bővebb információt tartalmaz!

_________________________________

Címünk, elérhetőségünk:

1077. Bp. VII. ker. Király utca. 71. IV. emelet

Telefonszámunk: +36 (1) 441-1304

BM telefonszám: 21-262, 21-263, 21-264

Nem Budapestről történő hívás esetén tárcsázza a 03/1 körzetszámot!

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

HÉTFŐ: 9 - 18 ÓRÁIG
KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK: 9 - 15 ÓRÁIG

Pontos címünk, telefonszámunk

_________________________________