Gondoljon a jövőre! Lépjen be az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztárba. BM számok: 21-262, 21-263, 21-264. Városi tel/fax: +36(1)441-1304, Levélcím: 1903 Bp., Pf.:314, vagy keressen fel minket az Irodánkban: Bp, VII. ker. Király u 71. IV. em.
 


PANASZBEJELENTÉSVAGYONKEZELŐINK

         
____________
         

             
  K&H
 ____________


MKB
____________

LETÉTKEZELŐNK


          
____________

Közgyülés képei
2015.05.21

____________
Logo

_______________

FIGYELEM!   FONTOS! AKTUÁLIS!

Tisztelt Pénztártagjaink!

Felhívjuk figyelmüket  az országos rendőrfőkapitány 4/2016. ( III. 4. ) ORFK utasítására  a 2016. évi cafeteria – juttatásokról, amely az önkéntes nyugdíjpénztári tagokra nézve a következőket tartalmazza.

1. A 2016. évre irányadó cafeteria – juttatás éves keretösszege bruttó 200. 000 forint/fő, amelyet 34,51 % adó terhel. A jogcímekre osztható nettó összeg összesen 148.688, -  Ft.

2. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás 2016. március hónaptól kezdődően 9 hónapon keresztül, 2016. november hónapig a nyugdíjpénztári tagok számára legfeljebb 55.500  forint + 34,51 % adó / hó mértékig  vehető igénybe azzal, hogy az így juttatott támogatás igénylésére havi azonos összegben kerülhet sor.

Fentiekkel  összefüggésben  ismételten  tájékoztatjuk  Önöket, hogy  a cafeterián keresztül érkező befizetés nem tagdíj, tehát nem vehető igénybe  utána a 20 % adókedvezmény! Ugyancsak ebből következően : amennyiben a pénztártag a vállalt tagdíját – min. az egységes 2.000 forint / hó – nem fizeti, a Pénztár a vonatkozó jogszabályok szerint a Tag egyéni számlájának hozamát  évente egy alkalommal az  Alapszabályban  rögzített 6 %  ( maximum 1.440 -  Ft ) költséggel megterheli.  

 

Pénztár Igazgatótanácsa

(2016.02.04.)   


____________________________________________________________________________


Tisztelt Pénztártagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2015.-évi adóbevalláshoz szükséges pénztári adóigazolás a Honlapról
az "Adatlekérdezés" menüpontból letölthető, illetve kinyomtatható.

A Pénztár Igazgatótanácsa (2016.02.04.)  
____________________________________________________________________________

Tisztelt Pénztártagjaink!

Ismételten tájékoztatjuk a tagságot, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. Törvény 2015. július 1.-jétől hatályba lépett módosítása értelmében, a rokkantsági ellátásban részesülő Pénztártagok is kérhetnek nyugdíjszolgáltatást a pénztári számlájukról.

Ez azt jelenti, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő és erről Határozatot bemutatni tudó Pénztártag, nyugdíjasként, adómentesen kérheti a pénztári számláján összegyűlt pénzmegtakarítását.

A nyugdíjszolgáltatáshoz a vonatkozó „Szolgáltatási igénybejelentő” kitöltése, a Határozat és a személyi okmányok (szig., lakcímkártya) mindkét oldalának fénymásolata, - saját kezűleg KÉK tintás tollal aláírva - szükséges.

Igénybejelentése előtt telefonon vagy személyesen érdeklődjön a pénztári dolgozóknál!

A Pénztár Igazgatótanácsa (2016.05.09.)  

____________________________________________________________________________

PÉNZTÁRI HÍREK

ÉV VÉGI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Pénztártagunk!

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy ebben az adóévben is célszerű kihasználni az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjbefizetések után járó maximális 20 % adókedvezményt, amely a pénztártag korévétől függetlenül,

 
maximum, évi  összesen 750.000,-Ft befizetése esetén 150.000,- Ft

 
visszaigénylését teszi lehetővé a NAV-tól a 2016. évi adóelszámolás során.

 
A 2016. évben befizetett összegeket (amennyiben nem érik el a fenti összeghatárt) folyó évi december 31.-ig érdemes kiegészíteni a maximum-összegre, illetve az anyagi lehetőségeinek megfelelő összegnagyságra, mivel

-     a 20 %-os adókedvezmény jóval meghaladja a kockázatmentesen elérhető banki, pénzintézeti kamatszintet, továbbá

-       amennyiben rajtunk kívül álló rendkívüli esemény nem következik be, akkor várhatóan a Pénztár ez évben is valószínűleg az eddig ismert inflációs rátát meghaladó hozamot fog realizálni, valamint

-          a nyugdíjpénztári hozam kamatadó-mentes.

 
Amennyiben az év során összegyűlő összeget kiegészíti, kérjük, hogy a kiegészítés összegét folyó évi december 31.-ig, átutalással

 
-         az MKB 10300002-20375001-00003285 számlaszámra,

 -          Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár kedvezményezetti megjelöléssel és

         -          az Ön pénztári egyéni számlaszáma vagy adójele feltüntetésével  szíveskedjék
                 teljesíteni.

(Megjegyzés: -adókedvezményről csak szja-fizetés esetén lehet   rendelkezni,

          -az adókedvezmény nem érvényesíthető a caffetériából  befizetett összegre.

Ha Ön ez évben  hozamfelvételre jogosult, a felvétel helyett kérheti(750.000,-Ft-ig) a hozama tagdíjként történő jóváírását is, akár önállóan, akár a  kiegészítő befizetéssel együttesen.

 
Esetlegesen felmerülő kérdéseire a fenti telefonszámokon azonnal válaszolunk.

 
A Rendőrpénztár eddigi 22 éves működése alatt hitelesen bizonyította, hogy tagjai érdekeit messzemenően képviseli. Kérjük, ajánlja Pénztárunkat családtagjainak, munkatársainak.

 
Budapest, 2016. január 2.  

                                                                                    

A Pénztár Igazgatótanácsa

____________________________________________________________________________

Tisztelt Pénztártagok! 

Szíves tájékoztatásul közöljük az Öpt. 2015. július 1-től módosuló, rokkantsági ellátásban részesülő tagokra vonatkozó szakaszait.

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

2. § (1) E törvény alkalmazásában a társadalombiztosítás és más szociális ellátás (a továbbiakban együtt: társadalombiztosítási ellátások) mindazokat a szociális ellátásokat jelenti, amelyeket jogszabály, társadalombiztosítási vagy más szociális ellátásként megjelöl.

(5) E törvény alkalmazásában a kiegészítő nyugdíjpénztárnál

a) nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül, vagy amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra;

                
Pénztár Igazgatótanácsa (2015.06.24)  
                                                            
 ________________________________________________________________________________________
 
Tisztelt Pénztártagjaink! A Közgyűlés 2015. május 21.-ei hatállyal a tagi kölcsön kamatát 10 %-ban, a kezelési költséget  3 % - ban (összesen 13 %-ban) határozta meg.

Pénztár Igazgatótanácsa (2015.05.26)  
  

  ________________________________________________________________________________________

Az önkéntes pénztárakra vonatkozó változások:

-   A minimálbér 2016. 01. 01-től 111.000 Ft-ra nő. Ennek következtében az önkéntes pénztárakba adható kedvezményes adózású munkáltatói hozzájárulások összege 2016. évben a nyugdíjpénztárban 55.500 Ft/fő/hó.

- Nem változott az egyéni befizetések adókedvezményére vonatkozó alaprendelkezés.

 -  A kedvezmény számítása 2014. évtől nem különbözteti meg az eddigi módon a két típusú pénztárba teljesített befizetéseket. Amennyiben önkéntes nyugdíj, egészség és önsegélyező pénztárba fizet be a Pénztártag, az egyéni befizetésének 20%-áról rendelkezhet (igényelheti vissza a pénztárába).

-  Az adomány összege után továbbra is az eddigieknek megfelelően 20% kedvezmény visszaigényelhető.

-  Az igénybe vehető - valamennyi jogcímen számított - kedvezmény együttes összege a Pénztártag korévétől függetlenül évi 150 ezer Ft (ami 750 ezer befizetéssel érhető el).

-  Csak abba a pénzárba igényelhető vissza adó, ahol a Pénztártag egyéni     befizetése (adománya, két éves új lekötése, prevenciós szolgáltatása) volt, ill. több pénztára esetén is egy pénztárba igényelheti vissza a Pénztártag az adóját.

A Pénztár Igazgatótanácsa (2016.01.08)  
 
      ______________________________________________________________________________________
                                               
                                                 
Tisztelt Pénztártagunk!

Kérjük, hogy email  címét  a  legrövidebb  időn  belül  elektronikus  úton  küldje  meg  a rendorpenztar@t-online.hu címünkre. Az azonosítás érdekében szíveskedjék megjelölni pénztári egyéni számlaszámát és adóazonosító jelét.                               

A Pénztár Igazgatótanácsa  (2013.01.25)   
                                                                                                 
   ______________________________________________________________________________________
      

Tisztelt Pénztártagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adókedvezmény igénybevételének alapja az Önök 
által befizetett tagdíj. Ezért az egyéni számlájukon  mutatkozó munkáltatói támogatások-
ból,  cafetériából  beérkező  összegek  adókedvezmény  szempontjából  nem  vehetők
figyelembe!

A Pénztár Igazgatótanácsa  (2012.12.05)  
    ______________________________________________________________________________________     

 
Tisztelt Pénztártagjaink, Kollégáink!  

Egyes fizetett, fejpénzért dolgozó ügynökök és ügynökségek gátlástalanul terjesztenek olyan rémhíreket, melyek miatt a kellõképpen nem tájékozott kollégáinkat megtévesztve azonnal íratnak alá nyugdíjpénztári jelentkezési, átlépési nyilatkozatokat.

Felhívjuk meglévõ tagjaink és az érintett még nem tag, vagy más nyugdíjpénztárban tag kollégáink figyelmét, hogy ne higgyenek az álhíreknek, ne döntsenek azonnal, kellõ megfontolás és tájékozódás nélkül!

- A Rendõrpénztár nincs és egyetlen napig sem volt fizetésképtelen!

- A Rendõrpénztár nincs és soha nem volt csõdközeli helyzetben!

>>>bővebben

                    
 (2014.10.05)  
______________________________________________________________________________________

Kollégák figyelem!  Fontos! Olvasd és add tovább!

Az Alkotmányból kikerült a nyugdíjhoz való állampolgári jog!

A munkavállalók nem nyugdíjjárulékot fizetnek – amely alapján a nyugdíj alanyi jogon járt -, hanem adó módjára levont járulékot. A nyugdíj helyett az állam által folyósításra kerülő járadékot az eddigiektől eltérően nem kell kötelezően emelni, sajnálatos módon bármikor rendeletileg csökkenthető!

A nyugdíjkorhatár emelése, a nyugdíjkedvezmények megvonása, a rokkant-nyugdíj fogalmának minden határon túlmenő szigorítása, az új Munka Törvénykönyve létrehozása egyaránt arra kényszeríti az aktív dolgozókat, hogy időben lépjenek és anyagi erejükhöz mérten nyugdíj–kiegészítő, illetőleg nyugdíj-helyettesítő előtakarékossági formákba fektessenek be.

Jelen jogszabályok alapján a legelterjedtebb, az állam által 20 % adókedvezménnyel támogatott nyugdíj–kiegészítési lehetőség az önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseken alapuló előtakarékoskodás, amely kiszámíthatóbbá teszi a jövőt és hosszú távra szól.

Soha nem volt még ennyire lényeges, hogy megragadjuk azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével gondoskodhatunk időskori biztonságunkról!

Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár működésének 22 éve alatt több ezer tagja részére fizetett ki adó- és járulékmentesen nyugdíjszolgáltatást, nyújtott tagi kölcsönt, illetve adott tíz év utáni visszatérítést. Jelentős számban sajnálatosan kedvezményezettek, (örökösök) számára is kellett folyósítanunk a nyugdíjkorhatár előtt elhunyt kollégáink által felhalmozott összeget.

Számos köszönetnyilvánítás, az elszámolást követően újra belépők (és a visszalépők) száma is jelzi, hogy törekvéseink nem voltak hiábavalóak: valamennyi, Pénztárunkba belépett tagunk ki tudta egészíteni a nyugdíját, javítani tudott életminőségén azokkal a befizetéseivel, amelyeket a jól kigazdálkodott hozamokkal megemelve egy-összegben, adó- és járulékmentesen kifizettünk.

Miért éri meg nálunk a Rendőrpénztárban tag lenni?

-   Mert alacsony jövedelem esetén is rendszeres, viszonylag alacsony tagdíj vállalható és  hosszú futamidő esetén jelentős mértékű nyugdíjcélú megtakarítást lehet elérni,

-    mert a vállalt tagdíj az anyagi lehetőségekhez mérten emelhető, ill. csökkenthető,

-    mert a megtakarítás után járó hozam kamatadó-mentes,

-    mert örökölhető,

-    mert az egyéni számlán lévő, felhalmozott vagyon folyamatosan figyelemmel kísérhető,

-   mert az egyéni számlán lévő összeg kizárólag a tag saját rendelkezése alatt áll és csak az általa hozott intézkedések alapján használható fel,

-    mert családtagokat is befogadunk,

-  mert a Rendőrpénztárba történő belépés, átlépés esetén mi nem számítunk fel belépési, regisztrációs díjat,

-     mert a Rendőrpénztárban nem alkalmazunk megkülönböztetést, jogviszonyra, jövedelmi viszonyra tekintettel,

-    mert a Rendőrpénztárt belügyi dolgozók a belügyi dolgozók érdekében alapították és működtetik,

-    mert a Rendőrpénztár a tagjai adatait nem adja ki pénztárszolgáltató, külső szervezetnek.

 Kollégák!

Gondolkodjon, hogy gondoskodhasson: önmagáról, gyermekeiről, családtagjairól! Döntsön mielőbb!

Még nem késő, még elérheti, hogy Ön és szerettei nyugdíjas éveiket biztonságosabb körülmények között tölthessék!  

Hívjon, vagy személyesen keressen meg minket, hogy felmerülő kérdéseire választ adhassunk!

Várjuk jelentkezését!
 

A Pénztár Igazgatótanácsa  (2016.01.10)   

_______________________________________________________________________________________                                                                                                                    

Tisztelt Pénztártagjaink!

Tájékoztatjuk  Önöket,  hogy  a szolgáltatások,  visszatérítések, tagi kölcsönök utalását kizárólag  eredetben  kitöltött  és  aláírt  nyomtatvány (igénybejelentő, tagi  kölcsön  esetében   aláírt   szerződés)   birtokában   tudjuk   végrahajtani.

Faxon,   e-mailben  érkezett  igénylés   alapján   az  adminisztratív   ügyintézést megkezdjük, a teljesítés azonban csak az eredeti okirat beérkezését követően lehetséges.

                                                                                                             (2012.03.26)

_______________________________________________________________________________________

                                                                Címünk, elérhetőségünk:

                                             1077. Bp. VII. ker. Király utca. 71. IV. emelet

                                      Telefonszámaink:Városi szám és fax: +36 (1) 441-1304

                                                 BM telefonszám: 21-262, 21-263, 21-264. 

        BM fax: 21-235  

      ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

   HÉTFŐ : 8-18 ÓRÁIG
 KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK : 8-15 ÓRÁIG
    PÉNTEK : 9-11 ÓRÁIG

 Pontos címünk, telefonszámunk. 

  _______________________________________________________________________________________ 

  

PÉNZTÁRI HÍRLEVÉL

                                                                            Tájékoztató

 1./ Az elmúlt négy évben  megnőtt az önkéntes  nyugdíjpénztárak jelentősége, mivel a jövőben várható állami  nyugdíjak   vélhetően nem lesznek elegendőek a nyugdíjig  elért életszínvonal  megtartásához.

  2./ A Rendőrpénztár   NEM  TÁRGYAL  semmilyen  MÁS PÉNZTÁRRAL  fúzióról,  átlépésről,  ÖSSZEOLVADÁSRÓL !

  3./ A pénztártag  által   befizetett  TAGDÍJ UTÁN  2016. évben is  20%   ADÓKEDVEZMÉNY  JÁR!  A nyugdíj előtt állóknak és mindazoknak, akiknek az  anyagi  lehetőségei megengedi; ÉRDEMES A TAGDÍJAT MEGEMELNI!

  4./ A  pénztártag  által,  A CAFETERIÁBÓL  VÁLASZTHATÓ, önkéntes pénztári  MUNKÁLTATÓI   HOZZÁJÁRULÁS  kedvezményes  ADÓJÁT A  CAFETERIA KERET  TARTALMAZZA !

  5./ A Rendőrpénztárban A TAGDÍJ minimális összege továbbra is CSAK  2.000,- Ft !

  6./ A   Rendőrpénztárban TOVÁBBRA  SEM   KELL   belépési,   „un.”   
 
REGISZTRÁCIÓS  DÍJAT FIZETNI !

   7./ A Rendőrpénztárban a beérkezett befizetések után továbbra is CSAK 6 %-OS
  A LEVONÁS A PÉNZTÁRI KÖLTSÉGEKRE !

  8./ 10 évi pénztártagság után csak a hozam adó- és járulékmentes!
  A 10 ÉV UTÁN KILÉPŐK a  felveendő tőke után 15 % személyi jövedelem-
  adót és 27 %-os   egészségügyi  hozzájárulást kötelesek fizetni,  ezek  a 
  KIFIZETHETŐ TŐKÉT akár 40 %-KAL IS CSÖKKENTHETIK !   Az alkalmazandó                           nyomtatványunk bővebb információt  tartalmaz!

                                                                                          RENDŐRPÉNZTÁR  IGAZGATÓTANÁCSA
_________________________________________________________________________________________  

TÁJÉKOZTATÁS   PÉNZTÁRTAGJAINK, JÖVŐBELI NYUGDÍJASAINK RÉSZÉRE!

A tagsági viszony a pénztártag ágazathoz tartozó intézményből való kilépése esetén is fenntartható !
A tagsági díj fizethető saját jogon, Magyar Külker Bank Rt. pénztári (MKB-csekken történő) befizetéssel vagy fizethető átutalással lakossági, vagy egyéb folyószámláról. Átutalás esetén Önnek kell a számlavezető bankjának, vagy új munkahelye illetményszámfejtésének megbízást adnia a rendszeres, vagy eseti átutalásra. A megbízáson kérjük, tüntesse fel az egyéni számlaszámát, vagy adóazonosító jelét is a könyvelhetőség érdekében.

_________________________________________________________________________________________

V i l á g s z e n z á c i ó !

Szenzációs hír jelent meg a ZSARU Magazin egyik számában. A szerényen megfogalmazott rövid hír fényképpel dokumentálva adja tudtára mindenkinek azt a tényt, hogy a III. Világháború veszélye egyszer és mindenkorra elhárult....

>>>bővebben

KAPCSOLATAINK

Zsaru
____________


 Független Rendőr Szakszervezet
____________


ORFK
____________
Katasztrófa-
védelem

____________